på bnr. 2, Stokke, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 41, Stokke, bnr. 2, Stokke. Skyld: 2 mark 37 øre
Fra 1965: gnr. 99, bnr. 2

Kalt Nilsgarden, antakelig etter selveier fra 1895