på Hestekinn søndre, Aurdal

Gnr. 135

Sivil tilhørighet
Fra 1894: Etnedal kommune