på Brøtin, Byfellii, Sør-Aurdal

Også skrevet Bråten

Gnr. 120, bnr. 16

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune