i Pergarden, Røyrhus, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
Bruk under gnr. 79