på bnr. 12, Tjønes, Sykkylven

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, Litlegjerdet. Også kalt Folvaplassen og Olaplassen etter husmannen
Utskilt som eget bruk 1924
1950: gnr. 19, Tjønes, bnr. 12, Fagerheim. Skyld: 32 øre