på Braka i Bagn, Aurdal

Geistlig tilhørighet
Fra 29.11.1805: Sør-Aurdal prestegjeld

Matrikkel
Gnr. 44