på Strømme, Nedre Raknes, Sør-Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 59, bnr. 14
Fra 2020: gnr. 459, bnr. 14

Kalt Oppi vægå / Nerland