på Telesbø, Surnadal

Geistlig tilhørighet
1890: Ranes sogn

Matrikkel
1724: mnr. 132, Tellesbøe
1840: mnr. 109, Tellesbø (Telsbø). Skyld: 14 daler 3 ort 14 skilling
1890: gnr. 34, Telesbøen. «Alm. skr. Tellesbø»
1950: gnr. 34, Telesbøen

Skrivemåter
Telesbø (vedtatt av klagenemnda 6.2.2008)
Telesbøen (avslått av klagenemnda 6.2.2008)
Tellesbø (avslått av klagenemnda 6.2.2008)