på Bagn, Aurdal

Fra 29.11.1805 i Sør-Aurdal

Gnr. 37 (øvre), 39 (søre) og 42 (østre)