på Fredly I, Sørsylte, Tresfjord

Gnr. 20, bnr. 37

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune