i Innigard, Hellebostad, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
Delt i 1870-årene i senere bnr. 1 og 2 (under gnr. 61)