på bnr. 3, Ytre Bjørdal, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 66, bnr. 3)

Matrikkel
1950: gnr. 8, Bjørdal ytre, bnr. 3, Bjørdal ytre. Skyld: 1 mark 47 øre

Kalt Jobruket etter bruker på 1800-tallet