på Tiltereidet, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Eid