på Talset, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1877: Nesset kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1890: gnr. 36
Fra 2020: gnr. 236