på Nyvoll, Nærem, Tresfjord

Også kalt «i Kjeran»

Gnr. 19, bnr. 10

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune