i Pegarden, Nærem, Tresfjord

Gnr. 19, bnr. 7

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune