på Øgarden, Litle Ringdalen, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 30, Ringdal lille, bnr. 1, Ødegaarden (overstrøket: Øgaren). Skyld: 2 mark 10 øre
Fra 1965: gnr. 88, bnr. 1