på Surnadalsøra, Surnadal

Geistlig tilhørighet
Stangvik prestegjeld, Skei sogn
Overført til Surnadal prestegjeld fra 6.5.1699 (reskript) / 1704 (gjennomføring)
Senere i Ranes sogn

Matrikkel
Gnr. 51

Også tettsted