på mnr. 6, 2. rode, Bakklandet, Trondheim

Geistlig tilhørighet
Til 1847: Bakke sogn, Strinda prestegjeld