i Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune