på mnr. 4, 2. rode, Bakklandet, Trondheim

Geistlig tilhørighet
Til 1847: Bakke sogn, Strinda prestegjeld