i Bakke kirke, Trondheim

Sivil tilhørighet
Før 1847: Strinda kommune

Geistlig tilhørighet
Fra reskript av 2.6.1846: Bakke prestegjeld

Også kalt Bakklandet