på Espelii øvre, Aurdal

Gnr. 141

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune