på Røyrhus, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
Fra 1965: gnr. 79