på Rønningen, Strinda

Gnr. 9

Sivil tilhørighet
Fra 1893: Trondhjem (Trondheim) kommune