i Brubekken, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1964: Gjemnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 3, Brubækken
Fra 1964: gnr. 87