på Kjelbotn, Tresfjord

Gnr. 32

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune