på Bersås, Tingvoll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1890: Nesset kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 37, Bersaas
Fra 2020: gnr. 237