i Sunnylven kyrkje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune