på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Gnr. 15

Kalt Jakobsgarden