i Øvstegarden, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 42, Øfstegården
Fra 1965: gnr. 100