på Bakklandet, Strinda

Sivil tilhørighet
Forstad
Fra 1846: bydel i Trondheim

Geistlig tilhørighet
Strinda prestegjeld, Bakke sogn
Fra reskript av 2.6.1846: Bakklandet prestegjeld