på Garden, Store Ringdalen, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
1890: gnr. 32, Rindal store, bnr. 1, Rindal store
Fra 1965: gnr. 90, bnr. 1