på Store Ringdalen, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
1890: gnr. 32, Rindal store
Fra 1965: gnr. 90

Skrivemåter
Ringdalen (vedtatt av kartverket 15.1.2019)
Rindalen (vedtatt av kartverket 31.10.1997, avslått 15.1.2019)
Ringdal (avslått av kartverket 31.10.1997)
Rindal (avslått av kartverket 31.10.1997)