på Soknes, Støren

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Midtre Gauldal kommune

Matrikkel
Gnr. 46 og 47