på Stokke, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 41, Stokke
Fra 1965: gnr. 99