på Kristenbruket, Stadheim, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
Lnr. 53, halve Stadheim
Bruket ble delt i 1852
Fra 1965: under gnr. 75