på Seljefloten, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 44, Selflot, bnr. 1, Selflot (kun ett bruk). Skyld: 2 mark 64 øre
Fra 1965: gnr. 102

Skrivemåter
Seljefloten (vedtatt av kartverket 31.10.1997)
Seljeflot (avslått av kartverket 31.10.1997)