på bnr. 1, Røyrhus, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 21, Røirhus (overstrøket: Rørhus), bnr. 1, Røirhus (overstrøket: Røyrhus). Skyld: 1 mark 57 øre
Fra 1965: gnr. 79, bnr. 1

Kalt Klemetbruket etter selveier(e) på 1800-tallet