på lnr. 93, Moldskreddalen, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 89)

Matrikkel
Senere slått sammen med lnr. 94 til bnr. 1 (hele gården)
1890: gnr. 31, Moldskreddalen, bnr. 1, Moldskreddalen («Alm. skr. Mulskredal; udtales Møsskredalen»)
1950: gnr. 31, Moldskreddalen, bnr. 1, Moldskreddalen. Skyld: 3 mark 44 øre