i Stordal kyrkje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune