i Moldskreddalen, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 89)

Matrikkel
1886/90: gnr. 31, Moldskreddalen («Alm. skr. Mulskredal; udtales Møsskredalen»)
1950: gnr. 31, Moldskreddalen. Skyld: 3 mark 44 øre

Kartotekkort for Moldskreddalen (Sunnylven) i Stedsnavnarkivet