på Megarden, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 43, Midgården
Fra 1965: gnr. 101

Skrivemåter
Megarden (godkjent av kartverket 1976, anbefalt form)
Midgarden (godkjent av kartverket 1971)