på Fivelstad, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 85)