på Skotshalsen, Stordal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Fjord kommune

Matrikkel
1950: gnr. 62, Skotshals. Ett bruk: bnr. 1, Skotshals. Skyld: 71 øre
Senere gnr. 113