på Karbø, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 76)

Matrikkel
1950: gnr. 18, Karbøen, bnr. 1, Karbøen. Skyld: 3 mark 50 øre (kun ett bruk)