på bnr. 1, Indre Bjørdal, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 67, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 9, Bjørdal indre, bnr. 1, Bjørdal indre. Skyld: 2 mark 63 øre

Kalt Steffågarden