Sivil tilhørighet
Fra 1964: Trondheim kommune

Matrikkel
1950: gnr. 112, Bjørka