på mnr. 3, 2. rode, Bakklandet, Strinda

Sivil tilhørighet
Bakklandet forstad
Fra 1846: Trondheim by/kommune

Geistlig tilhørighet
Strinda prestegjeld, Bakke sogn
Fra reskript av 2.6.1846: Bakklandet (Bakke) prestegjeld