på Geilebruket, Frøysa, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 71, bnr. 5)

Matrikkel
1950: gnr. 13, Frøise, bnr. 5, Frøise (overstrøket: Frøysa). Skyld: 3 mark 65 øre