på bnr. 4, Frøysa, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Frøise, bnr. 4, Frøise. Skyld: 3 mark 21 øre
2015: gnr. 71, bnr. 4, Frøse

Bruket ble flyttet ut av tunet i 1840-årene
Kalt Hamrebruket