i Bakke kirke, Strinda

Sivil tilhørighet
Fra 1846: Trondheim by/kommune (s.d.)

Geistlig tilhørighet
Strinda prestegjeld, Bakke sogn
Fra reskript av 2.6.1846: Bakklandet prestegjeld