på Frøysa, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 71)

Matrikkel
1950: gnr. 13, Frøise (overstrøket: Frøisa)