i Tjærabua, Bakke gård, Strinda

Sivil tilhørighet
Fra 1846: Trondheim by/kommune

Geistlig tilhørighet
Strinda prestegjeld, Lade sogn