Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 85, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 27, Fivelstad, bnr. 2, Fivelstad