på bnr. 3, Tangarås, Strandebarm

Gnr. 121 i Kvam kommune fra 1.1.1965